Navigatie

Tom Tom kent een bepaald jargon voor het aangeven van de route en richtingen.

Aanwijzing
Betekenis
Verderop links af
Vooraankondiging, waarschijnlijk moet er een rijstrook gekozen worden
Verderop rechts af
Vooraankondiging, waarschijnlijk moet er een rijstrook gekozen worden
Over ...meter links af slaan
Vooraankondiging in meters
Over ...meter rechts af slaan
Vooraankondiging in meters
Links af slaan
Directe actie/kan ook een buiging zijn
Rechts af slaan
Directe actie/kan ook een buiging zijn
Scherpe bocht naar links
Vertraag
Aan het einde van de weg links af slaan
...
Aan het einde van de weg rechts af slaan
...
Scherpe bocht naar rechts
Vertraag
Links afbuigen
Dit lijkt op een afslag/kan wel degelijk een afslag zijn
Rechts afbuigen
Dit lijkt op een afslag/kan wel degelijk een afslag zijn
Houd links aan
Neem niet de afslag
Houd rechts aan
Neem niet de afslag
Neem de afslag, ga vervolgens de snelweg op
Je bevind je op een knooppunt en gaat van een A-weg naar een andere A-weg en blijft dus op de snelweg
Neem de 2de afslag links
Sorteer links voor, er zijn waarschijnlijk meerdere rijstroken
Neem de 2de afslag rechts
Sorteer rechts voor, er zijn waarschijnlijk meerdere rijstroken
Neem verderop de afslag
Aanwijzing voor op de snelweg en buiten de bebouwde kom
Neen de afslag
Aanwijzing voor op de snelweg en buiten de bebouwde kom
Ga rechts af op de rotonde 1ste afslag
Standaard vierpoots rotonde
Ga rechtdoor op de rotonde 2de afslag
Standaard vierpoots rotonde
Ga links af op de rotonde 3de afslag
Standaard vierpoots rotonde
Ga de rotonde rond 4de afslag
Standaard vierpoots rotonde
Ga rechtdoor 1ste afslag
Hoewel het de eerste afslag is, behandel je hem alsof het een standaard mini-rotonde is.
Ga links af 2de afslag
Hier zal sprake zijn van drie poots rotonde, de eerste poot is rechts en de tweede poot is links.
Ga rechtdoor over de rotonde 3de afslag
Dit zal een turbo of dubbele rotonde zijn, het is de 3de dus behandel je hem alsof je naar links gaat.
Ga rechts/rechtdoor/links af dan/daarna/verderop rechts/rechtdoor/links
Wanneer je dubbele aanwijzingen krijgt van Tomtom zal je bij het oplossen van de eerste verkeersopgave rekening moeten houden met de tweede verkeersopgave.

Naast deze audio aanwijzingen geeft TomTom ook visuele aanwijzingen zoals de afstand tot de afslag, je snelheid, de maximaal toegestane snelheid, tijd van aankomst, de kaart, reistijd. Zeer belangrijk zijn de aanwijzingen rechts bovenin het scherm. Daar staan de aanwijzingen die je nodig hebt voor het berijden van de snelweg.