Documenten


De lesversneller is een hulpmiddel en aanvulling op het R.I.S. boek dat structuur en ondersteuning geeft aan de rijopleiding.

Tijdens en na de rijles maak je hier gebruik van om te noteren wat je hebt geleerd of als onderdeel van de uitleg. Hierdoor kan jij je goed voorbereiden op de volgende les.

(Klik voor fullscreen en print)

De bijzondere verrichtingen

Wat voeg je toe?
Voorrang: Scan, kijken
Referentie punten: Sturen
Pijlen rijrichting: Nadering
Posities: Ruimtekussen
Stuurbewegingen: Stuuruitslag

Basis plan vakparkeren
1ste alternatief vakparkeren
2de Alternatief vakparkeren
Vakparkeren Vakparkeren Vakparkeren

 

File parkeren
Corrigeren
Keren dmv 1/2draai, steken & bochtje
fileparkeren correctie halve draai

 

Snelheidsgebied 30km/u Zone

Wat voeg je toe?
Scan
Ruimtekussen
Soort kruispunt
Kijken
Voorrang
Zicht
Positie
Snelheid
Versnelling
Mogelijke gevaren


Naar links van richting veranderen op een gelijkwaardig kruispunt

Het oversteken van een gelijkwaardig kruispunt
Naar rechts van richting veranderen op een
gelijkwaardig kruispunt
naar links van richting veranderen op een gelijkwaardig kruispunt het oversteken van een gelijkwaardig kruispunt Naar rechts van richting veranderen op een gelijkwaardig kruispunt

 

Het voorbijrijden van een obstakel
De juiste plaats op de rijbaan
Wat is een middenberm
voorbij rijden plaats op de rijbaan middenbermen

De werking van haaientanden
werking van haaientanden


Welke van de onderstaande wooden zijn typisch voor het snelheids gebied?
Vrachtwagens
Tram
auto's
Motoren
Scooters
Snorfietsers
Fietsers
Voetgangers
(spelende)kinderen
Structuur van het gebied:
Zebrapad
Drempels
Gelijkvoers
Trottoir
Fietspad
Brom/Fietspad
Rijbaan
Rijstroken
Vluchtstrook.
Zicht
Mogelijke gevaren


Mind map Erf
Mind map Winkelgebied
Mind map 30km/u zone
erf Winkelgebied 30 zone

 

Snelheidsgebied bebouwde kom 50km/u

Wat voeg je toe?
Scan
Ruimtekussen
Soort kruispunt
Kijken
Voorrang
Zicht
Positie
Snelheid
Versnelling
Mogelijke gevarenNaar links van richting veranderen op een samengesteld kruispunt

Het oversteken van een samengesteld kruispunt
Naar rechts van richting veranderen op een
samengesteld kruispunt
naar links van richting veranderen op een complexkruispunt Het oversteken van een complex kruispunt naar rechts van richting veranderen op een complexkruispunt

 

Naar links van richting veranderen op een voorrangs kruispunt
Het oversteken van een voorrangskruispunt
Naar rechts van richting veranderen op een voorrangs kruispunt
Naar links van richting veranderen op een voorrangskruispunt Het oversteken van een voorrangskruispunt Naar rechts van richting veranderen op een voorrangskruispunt

 

Naar links van richting veranderen op een mini-rotonde
Het oversteken van een
mini-rotonde
Naar rechts van richting veranderen op een mini-rotonde
Naar links van richting vernaderen op een mini-rotonde Het oversteken van een mini-rotonde Naar rechts van richting vernaderen op een mini-rotonde


Opstelbermen
Opstelbermen
La-r-ga-s
opstelbermen opstelbermen Lagas

 

Geregeld kruispunt bibeko
Mind map Bebouwde kom
(zie voor opties bij mindmap 30zone)
geregeld kruispunt bibekom bebouwdekom

Snelheidsgebied buiten de bebouwde kom

Wat voeg je toe?
Scan
Ruimtekussen
Soort kruispunt
Kijken
Voorrang
Zicht
Positie:Teken er óók pijlen bij i.v.m. rijstrook wisselen
Snelheid
Versnelling
Mogelijke gevaren

Turbo rotonde
Ovonde
Dubbele rotonde
turbo rotonde ovonde dubbele rotonde

Wanneer kies je welke rijstrook en waarom?

Rijstrook wisselen
Rijstrook kiezen
Voorbeeld kruispunt
rijstrook wisselen rijstrook kiezen

 

Geregeld kruispunt bubeko
Wat doe je?
Mind map 60km/u zone
(zie voor opties mindmap 30zone)
Geregeld kruispunt bubiko 60 zone

 

Mind map Buiten de bebouwde kom
bubiko

 

Snelheidsgebied Snelweg

Voeg hier de uitleg bij die tijdens de rijles kruigt

Invoegen uitrijden
Invoegen uitrijden
Weven

 

Knooppunt
Planning
Taper spacer

 

Knooppunt
Mind map Snelweg
knooppunt snelweg